Političke stranke na društvenim mrežama

Istraživanje aktivnosti 26 političkih stranaka na društvenim mrežama

Istraživanje aktivnosti 26 političkih stranaka na društvenim mrežama

 U agenciji Quadrans proveli smo istraživanje "Politika na mrežama 2015."  u kojem smo analizirali prisutnost i aktivnost političkih stranaka na 6 vodećih društvenih mreža: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Google+ i YouTube. Od 26 promatranih stranaka (18 parlamentarnih stranaka, 1 samo EU parlamentarna stranka i 7 neparlamentarnih stranaka) njih 22 (85%) prisutne su na društvenim mežama, ali se samo za 15 stranaka može zaključiti da aktivno i kvalitetno komuniciraju na Facebooku, a za jednu da to čini na Twitteru. Naše istraživanje pokazalo je da SDP, Živi zid, Most i HDZ dominiraju na društvenim mrežama i značajno odskaču po svojim rezultatima od ostalih stranaka. Njihove stranice ističu se ili cjelokupnom kvalitetom upravljanja sadržajima i stranicom (SDP) ili veličinom mrežne zajednice i mnogobrojnošću objava (Živi zid, HDZ) ili kombinacijom intenzivne aktivnosti fanova s uspješno kreiranim postovima koji postižu komunikacijsku reakciju fanova (Most). Istraživanje je provedeno za razdoblje od 1. rujna do 09. listopada 2015. godine i svi rezultati navedeni u istraživanju odnose se na to razdoblje. 

Cijelo istraživanje

Objava za medije

Pratite nas na

    

Trgovačko društvo upisano je u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 02148820, OIB 18040303345

Posjetite nas

Ksaver 215
10 000 Zagreb, Hrvatska
Pronađite na Google map

Temeljni kapital 20 000 kuna, uplaćen u cijelosti. Žiro-račun broj: 2360000-1101926505 kod Zagrebačke banke, Zagreb 

 

 

Kontaktirajte nas

098 / 224 757
info@quadrans.hr

 

 Direktor: Aleksandra Kolarić