Quadrans i SVE za NJU! u finalu Grand PRix HUOJ-a

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) dodijelila je godišnje nagrade Grand PRix 2014 za najbolja ostvarenja u odnosima s javnošću. 

Nagrade Grand PRix HUOJ-a namijenjene su najboljim komunikacijskim projektima. Ove je godine za nagradu konkuriralo čak 45 projekata. Naš komunikacijski projekt “SVE za NJU, najbolju prijateljicu” za udrugu “SVE za NJU!” našao se u finalu najboljih projekata za odnose s javnošću u nevladinim organizacijama u 2013. godini, zajedno s pobjedničkim projektom Millenium promocije i projektom Dialog komunikacija.

Pratite nas na

    

Trgovačko društvo upisano je u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 02148820, OIB 18040303345

Posjetite nas

Ksaver 215
10 000 Zagreb, Hrvatska
Pronađite na Google map

Temeljni kapital 20 000 kuna, uplaćen u cijelosti. Žiro-račun broj: 2360000-1101926505 kod Zagrebačke banke, Zagreb 

 

 

Kontaktirajte nas

098 / 224 757
info@quadrans.hr

 

 Direktor: Aleksandra Kolarić