Konzultantska agencija za cjeloviti pristup komunikaciji

Svakom klijentu pristupamo analitički i strateški, kako bi se utvrdile potrebe za komunikaciju te ponudila najbolja rješenja.

U portfelju usluga nudimo strateško savjetovanje, upravljanje digitalnim komunikacijama te mogućnost organizacije treninga i radionica iz domene komunikacija. Radili smo projekte i vodili kampanje za klijente iz sektora turizma, okoliša, farmaceutske industrije, javne uprave te nevladine organizacije.

Pratite nas na

    

Trgovačko društvo upisano je u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 02148820, OIB 18040303345

Posjetite nas

Ksaver 215
10 000 Zagreb, Hrvatska
Pronađite na Google map

Temeljni kapital 20 000 kuna, uplaćen u cijelosti. Žiro-račun broj: 2360000-1101926505 kod Zagrebačke banke, Zagreb 

 

 

Kontaktirajte nas

098 / 224 757
info@quadrans.hr

 

 Direktor: Aleksandra Kolarić